OBSZARY PRAKTYKI

Praktyka naszej Kancelarii obejmuje wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce z perspektywy prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, korporacyjnego oraz karnego.

Bez względu na rodzaj i zakres usług prawnych świadczonych na rzecz Klienta, dostosowujemy nasze działania do specyfiki każdorazowego przedsięwzięcia oraz utrzymujemy w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dane pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

Opracowujemy opinie prawne oraz przygotowujemy dokumentację prawną w językach polskim i angielskim, stosując normy prawa polskiego i międzynarodowego, jak również najwyższe standardy rynkowe.

Optymalizujemy nasze wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umów zawartych z Klientami, uwzględniając Ich wymagania i preferencje. Zapewniamy wszystkim współpracującym z nami Podmiotom czytelny schemat kosztów w każdej prowadzonej przez nas sprawie.

Informujemy naszych Klientów o wszelkich podejmowanych przez nas działaniach oraz dostarczamy Im wiedzę na temat interesujących zagadnień prawno – gospodarczych.

Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu zupełnie nowych, pionierskich przedsięwzięć z różnych dziedzin prawa.