SPRAWY SĄDOWE

Karol Rutkowski w swojej siedmioletniej karierze prokuratorskiej prowadził i nadzorował kilkaset postępowań sądowych w sprawach o różnym charakterze i ciężarze gatunkowym. Po zakończeniu praktyki prokuratorskiej Karol Rutkowski zajął się świadczeniem pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, najpierw jako radca prawny, a następnie adwokat. Jego praktyka w tym obszarze, od samego początku, łączyła w sobie elementy bankowości, rynków kapitałowych i spraw spornych. W ciągu kilkunastu lat zdobył znaczącą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w każdej z tych dziedzin.

Zdobyte na przestrzeni wielu lat szlify prokuratorskie, radcowskie i adwokackie, szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń oraz unikalna kombinacja umiejętności zawodowych predysponowały go do pełnienia funkcji szefa departamentów spraw spornych i rynków kapitałowych CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w latach 1995 – 2001 oraz bankowości, rynków kapitałowych i spraw spornych Lovells Sp. z o.o. w latach 2001 – 2003.

Aktualnie założona przez Karola Rutkowskiego Kancelaria jest zaangażowana w prowadzenie licznych postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Praktyka w zakresie spraw spornych i arbitrażu jest jedną z najważniejszych dziedzin naszych specjalizacji. Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w wielu znaczących procesach sądowych i postępowaniach przygotowawczych ostatnich lat.

Reprezentujemy naszych klientów w sporach wynikających z dziedzin prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, prawa pracy oraz własności intelektualnej. Pomagamy przy rozwiązywaniu złożonych sporów między przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach postępowania, podejmując się wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy, wnoszenia pism procesowych, udziału w rozprawach, egzekucji orzeczeń oraz prowadzenia negocjacji ugodowych. Udzielamy też porad i przygotowujemy opinie prawne w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń.

Posiadamy również szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań arbitrażowych oraz w wykorzystywaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja czy koncyliacja. Przywiązujemy dużą wagę do spraw prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zakończonych sukcesem postępowań sądowych prowadzonych pod kierunkiem Karola Rutkowskiego: