KANCELARIA
Spółka komandytowa Karol Rutkowski świadczy pomoc prawną w pełnym zakresie.

Posiadamy kompetencje formalne i faktyczne by przeprowadzić każde przedsięwzięcie i poprowadzić, w razie potrzeby, każdą sprawę, w każdej dziedzinie prawa, przed każdym sądem.

Nasze usługi świadczymy zarówno klientom indywidualnym
jak i korporacyjnym

Obejmują one całe spektrum działań w ujęciu funkcjonalnym, w tym w szczególności:

  • negocjacje
  • doradztwo prawne
  • audyty prawne
  • opinie prawne
  • zastępstwo procesowe
  • reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • prace legislacyjne.

Podejmujemy się wykonania zleceń podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych.
Nasze usługi objęte są tajemnicą adwokacką, co oznacza, że zachowujemy w tajemnicy to czego dowiadujemy się od Klientów w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

Nie ujawniamy również danych osobowych klientów, ani żadnych okoliczności prowadzonych przedsięwzięć i spraw mogących posłużyć ich identyfikacji.
To Klienci mogą ujawnić, w tym publicznie, fakt współpracy z nami i jej przedmiot.

Zajmujemy się zarówno jednostkowymi sprawami pojedynczych osób, jak i złożonymi zagadnieniami funkcjonowania podmiotów zbiorowych.