NIERUCHOMOŚCI

Praktyka naszej Spółki związana jest w dużym stopniu z rynkiem nieruchomości. Nasze doświadczenia dotyczą szerokiego spektrum problemów prawnych z zakresu nowych, dużych inwestycji na tym rynku. Prawnicy Spółki uczestniczyli w różnych projektach infrastrukturalnych, transakcjach dotyczących obrotu nieruchomości oraz w rozwiązywaniu sporów w tej dziedzinie.

Karol Rutkowski Sp. k. zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących nieruchomości. Podejmowane przez nas działania wiążą się z badaniem i analizą stanu faktycznego oraz prawnego nieruchomości, a w razie potrzeby, także z regulowaniem ich stanu prawnego. Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw własnościowych, w tym, spraw o zasiedzenie oraz zniesienie współwłasności nieruchomości, a także o naruszenie posiadania.

W obszarze naszej praktyki znajdują się wszelkie transakcje handlowe nierozerwalnie związane z rynkiem nieruchomości, tj. w szczególności umowy przeniesienia prawa własności, jak również umowy dotyczące korzystania z nieruchomości, w tym przygotowywanie i monitorowanie umów najmu, dzierżawy czy użyczenia. Obsługa prawna świadczona przez Spółkę obejmuje także kwestie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – użytkowania wieczystego, służebności i hipoteki.

Częstym przedmiotem realizowanych przez nas zleceń jest określanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości opisanego w ich księgach wieczystych. Nasza Spółka prowadzi więc działania zmierzające do weryfikowania poprawności wpisów w księgach wieczystych i prowadzi postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi.

Ponadto zapewniamy wszechstronną obsługę prawną związaną z reprezentowaniem klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi, których przedmiotem są spory o prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, posiadania czy użytkowania nieruchomości.

Prowadzimy również postępowania w przedmiocie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców i pomagamy im w dopełnieniu wszystkich obowiązków z tym związanych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze przykłady naszych doświadczeń związanych z rynkiem nieruchomości: