PRAWO SPÓŁEK I PRAWO HANDLOWE

Korporacyjna obsługa spółek oraz prawo handlowe to kluczowe dziedziny praktyki naszej kancelarii. Zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami i problemami, jakie mogą pojawić się na tle funkcjonowania wszelkiego typu podmiotów prawa handlowego.

W ramach prowadzonej działalności kancelaria uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących zakładania spółek handlowych oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także innych podmiotów takich, jak stowarzyszenia i fundacje. Reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań rejestracyjnych w KRS oraz odpowiednio przed innymi organami lub instytucjami.

Praktyka naszej kancelarii obejmuje też bieżącą obsługę prawną podmiotów prawa handlowego poprzez organizację zgromadzeń wspólników, przygotowywanie projektów uchwał i inne dalsze działania związane z funkcjonowaniem struktur korporacyjnych.

Istotnym elementem świadczonych przez nas usług jest również doradztwo w zakresie procesów transformacyjnych. Prawnicy naszej kancelarii udzielają pomocy w ramach działań zmierzających do łączenia, podziałów i przekształcania spółek handlowych, a także sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstw.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej doradzamy naszym klientom i przygotowujemy dla nich projekty wszelkiego rodzaju umów gospodarczych oraz pomagamy rozwiązywać liczne problemy wiążące się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy wybrane doświadczenia prawników kancelarii w zakresie korporacyjnej obsługi spółek i prawa handlowego: