Poniżej przedstawione zostały doświadczenia dr Karola Rutkowskiego z dziedziny Wewnętrznego Dochodzenia Korporacyjnego.

1. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań dochodźczych i czynienie w ich ramach szeregu najistotniejszych ustaleń oraz transmitowanie ich z pozycji pełnomocnika pokrzywdzonych do procesu karnego, w formie stosownych wniosków dowodowych, popartych dokumentami i wiedzą z osobowych źródeł dowodowych, w szeregu postępowaniach dotyczących afery gospodarczej nazwanej przez Forbes Polska największą aferą gospodarczą w Polsce pierwszej dekady XXI w. Wszystko to w toku równolegle prowadzonych w  imieniu pokrzywdzonych w tej aferze i na ich rzecz kilkadziesięciu postępowań prawnych. Postępowania te toczyły się w kraju i za granicą. Sąd amerykański zasądził na rzecz owych pokrzywdzonych odszkodowanie za szkody poniesione przez nich w wyniku tej afery na kwotę stanowiącą równowartość około 1,4 miliarda złotych, a sąd polski postanowił o wykonaniu wyroku sądu amerykańskiego w Polsce (2008-2012).

2. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań dochodźczych i czynienie w ich ramach różnorakich ustaleń oraz przekazywanie ich z pozycji pełnomocnika pokrzywdzonych do procesu karnego w formie stosownych wniosków dowodowych, popartych dokumentami i wiedzą z osobowych źródeł dowodowych, w szeregu postępowaniach dotyczących afery gospodarczej naruszającej interesy grupy kapitałowej z sektora wydobywczego, w której grupa ta utraciła setki milionów złotych i kontrolę nad jedną ze spółek wchodzących wcześniej w jej skład. Spółka ta i jej majetek wróciły do właściciela. Szereg postępowań prawnych dotyczących tej afery trwa do dzisiaj (2014- 2017).