KAŻDY PROBLEM
MA SWOJE ROZWIĄZANIE
Prawnicy naszej kancelarii rozumieją realia działalności Klientów. Wsłuchujemy się pilnie w docierające do nas
z Ich strony sygnały, wątpliwości i obawy. Reagujemy
na nie adekwatnie - zrozumiale, szybko i skutecznie.

WIODĄCE SPECJALIZACJE

 • – badanie ryzyk
 • – niwelowanie materializacji ryzyk
 • – dochodzenia korporacyjne
 • – wywiad prawny
 • – kontrwywiad prawny
 • – spory sądowe
 • – wykonanie wyroków sądów polskich i zagranicznych

PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA

Współpracujemy z międzynarodową Grupą Interfor (siedziba główna – Nowy Jork), zapewniając pomoc prawną w następujących obszarach:

 • – dochodzenie nieuczciwości korporacyjnej
 • – wsparcie dowodowe śledztw i procesów sądowych
 • – poszukiwanie i odzyskiwanie utraconych aktywów
 • – zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego

PRZESŁANIE

„Stan obrończy to zakon rycerstwa cywilnego, niezbędny i niezniszczalny, ustanowiony dla zwalczania dokonywanych nadużyć siły. Obrońcy są urodzonymi przeciwnikami samowoli i przemocy. Stoją po dobrej stronie życia, po dobrej stronie historii. Stoją po stronie sprawiedliwości.”

– Desmarest