PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Z dniem 1 maja 2004 r. każdy sąd w Polsce stał się sądem wspólnotowym, przez co zobowiązany został do właściwego i skutecznego stosowania prawa wspólnotowego. Prawo europejskie wpływa na każdy z obszarów praktyki prawniczej, w których specjalizuje się nasza Kancelaria. Odnoszenie norm prawa wspólnotowego do bieżących zagadnień wynikających z prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej stało się konieczne i nieuniknione. Nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie stosowania tego prawa. Jesteśmy przygotowani do wyzwań jakie niesie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Dla podmiotów gospodarczych kwestie związane z wolnym przepływem towarów i usług są kluczowe w prowadzonej przez nie działalności. Pomagamy korzystać przedsiębiorcom z praw przyznawanych im przez regulacje unijne, w tym z nowych środków służących właściwemu stosowaniu i egzekwowaniu praw, które zyskali w stosunku do organów władzy i administracji. Przy pomocy wszechstronnych ekspertyz dotyczących zastosowania prawa wspólnotowego asystujemy naszym klientom w prowadzeniu przedsięwzięć zgodnie z regulacjami Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich oraz dostosowywaniu ich działalności do nowych dla nich przepisów. Na bieżąco monitorujemy zmiany zachodzące w unijnej legislacji i dostosowujemy do nich nasze działania w sferze porad udzielanych klientom.

Pracujemy nad wykorzystaniem nowych możliwości oferowanych przez prawo wspólnotowe. Nasze usługi zostały wzbogacone o specjalistyczne porady prawne w dziedzinie reguł Unii Europejskiej. Nasi prawnicy udzielają pomocy prawnej również w obszarze zgodności decyzji organów krajowych z wytycznymi Unii. Przygotowujemy się do opracowywania skarg do Trybunałów Europejskich związanych z odpowiedzialnością państwa, osób fizycznych i prawnych.

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie przygotowywania opinii prawnych i kompleksowych analiz w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Nasi prawnicy podnosili swoje kwalifikacje m.in. w The University of Cambridge Centre of English and European Legal Studies.

Dostosowując się do nowych potrzeb wynikających z integrowania polskiego porządku prawnego z prawem europejskim, Spółka współpracuje z kancelariami z krajów członkowskich UE, ciągle rozszerzając zakres tej współpracy. Kooperacja z podmiotami zagranicznymi pozwala na prowadzanie kompleksowych analiz prawnych oraz ciągłe udoskonalanie poziomu usług związanych ze stosowaniem prawa europejskiego.

Doradzamy klientom również przy szerokim spektrum spraw z zakresu prawa konkurencji. Specjalistyczne przygotowanie merytoryczne pozwala nam reprezentować klientów przed właściwymi organami w sprawach z tej dziedziny. Doradzamy w zakresie zarzutów o stosowanie praktyk monopolistycznych lub noszących znamiona nieuczciwej konkurencji. Udzielamy również porad prawnych związanych z unikaniem oskarżeń o podobne praktyki w ramach naszej działalności Legal Compliance.

Nasze doświadczenia w zakresie reprezentowania klientów w sprawach z zakresu prawa konkurencji: