PRAWO PRACY

Nasza Spółka oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Praktyka w tym obszarze obejmuje zarówno obsługę podmiotów indywidualnych w jednostkowych sprawach, jak również prowadzenie spraw w ramach generalnego zlecenia od pracodawcy. Podejmowane przez nas działania obejmują wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem podmiotów na rynku pracy oraz z regulowaniem kwestii zatrudnienia. Zajmujemy się między innymi przygotowywaniem umów o pracę, konstruowaniem kontraktów menedżerskich oraz tworzeniem umów o zakazie konkurencji dla pracowników wszystkich szczebli.

W ramach usług oferowanych przez naszą Kancelarię udzielamy również fachowej pomocy prawnej w zakresie przygotowywania aktów wewnętrznych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz regulaminy zwolnień grupowych. Doradzamy również w sprawach restrukturyzacji zatrudnienia.

Nasza praktyka obejmuje ponadto planowanie i wdrażanie działań odnoszących się do pracowniczych spraw spornych, takich jak roszczenia ze stosunku pracy oraz powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. W tym zakresie naszym priorytetem jest ugodowe zakończenie sporu oraz w razie konieczności, bezkonfliktowy przebieg rozwiązania stosunku pracy. Sporządzamy i składamy pozwy oraz zapewniamy klientom zastępstwo procesowe.

Naszym klientom oferujemy również usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwiązywaniem problemów zaistniałych przy okazji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Karol Rutkowski Sp.k. obsługuje również osoby fizyczne i prawne w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami i organami ZUS we wszelkich sprawach dotyczących ubezpieczeń, w tym: emerytur, rent, zasiłków, świadczeń socjalnych, a także innych świadczeń należących do właściwości ZUS.

Poniżej prezentujemy przykłady naszych doświadczeń w sprawach z zakresu prawa pracy: